Рабочий день библиотекаря

Содержание

Планування публічних бібліотек на 2019 рік

«Щоб бібліотеки залишалися актуальними, мислення, планування та увага повинні перейти від книги, абонементу, запитів, до цілеспрямованого створення зв’язків зі спільнотою, щоб працювати, ставлячи себе на місце користувача, враховуючи усі різноманітні культурні, соціально-економічні та освітні аспекти спільноти».

• Бібліотеки мають змінити орієнтацію: від створення колекцій — на обслуговування користувачів

• Стати мультимедійним, мультикультурним центром громади

• Стати активним членом життя громади Робити важливий внесок в покращення якості життя громадян.

Успішна публічна бібліотека

• Визначає місію, орієнтуючись на інтереси реальних та потенційних користувачів.

• Є рівноправним партнером соціальних служб та громадських організацій.

• Є складовою зовнішнього соціуму. Шукає власну нішу в інфраструктурі регіону у відповідності до потреб спільноти.

• Змінює підходи до обслуговування.

• Розширює сферу впливу для залучення нових користувачів.

Рекомендовані напрямки роботи

• У 2019 році публічні бібліотеки повинні активізувати свою діяльність в історичному, краєзнавчому, духовно-моральному напрямку. Несприятлива обстановка навколишнього середовища змушує не упускати з виду й екологічну складову роботи бібліотек.

• У зв’язку з демографічними проблемами в країні перед бібліотеками стоїть важливе завдання популяризації сімейних цінностей.

• Серед важливих ділянок роботи бібліотекарів в 2019 році має зайняти правове інформування. Сучасна людина зобов’язана добре розбиратися в законах своєї країни, а завдання бібліотек допомогти їм у цьому.

• Успішність країни багато в чому залежить від здоров’я нації. Щоб підтримувати його на належному рівні бібліотеки вносять свій вклад в інформуванні населення про важливість здорового способу життя.

• Внесок бібліотек у профорієнтацію молоді важко переоцінити. Буде непогано, якщо бібліотеки приділять цьому напрямку ще більшу увагу.

ЮНЕСКО відзначає такі міжнародні десятиліття, оголошені Генеральною Асамблеєю ООН

2010–2020 роки – Десятиліття ООН, присвячене пустелям та боротьбі з опустеленням

• 2011-2020р-Десятиліття дій із забезпечення безпечного дорожнього руху

• 2011-2020р- Десятиліття біорізноманітності

• 2013-2022р-міжнародне десятиліття зближення культур

• 2014-2024р- Десятиріччя стійкої енергетики для всіх

ЮНЕСКО візьме участь у святкуванні таких дат

• міжнародний рік язиків корінних народів

З іншими пам’ятними датами, які будуть відзначатися в 2019році за участі ЮНЕСКО, можна ознайомитися на сайті організації:

• http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259732r.pdf#page=3

2019 рік ознаменований багатьма ювілейними та пам’ятними датами в культурно-мистецькому житті України та інших країн.

• 1 квітня виповниться 210 років з дня народження Миколи Васильовича Гоголя. Його твори давно стали класичними та вивчаються у школах. Гоголь також відомий як публіцист та критик.

• 9 вересня – особлива дата саме для українців, бо в цей день 250 років тому народився Іван Петрович Котляревський. Саме ця людина стала основоположником нового етапу розвитку української літератури. Але найбільшу славу він отримав завдяки іншому. Котляревський відомий в історії як зачинатель нової української літератури. Ним була написана знаменита «Енеїда». Це перша поема, яка була створена народною українською мовою. Інші твори Котляревського також отримали визнання та стали тим інструментом, за допомогою якого Іван Петрович підніс літературу країни на новий рівень.

7 серпня відзначається 200 років з дня народження Пантелеймона Олександровича Куліша. Цей письменник завдяки своїм працям отримав славу та визнання не тільки в Україні, а навіть за її межами. Пантелеймон Куліш займався не тільки написанням творів, він був відомим фольклористом, етнографом, серйозно займався перекладом. Також письменник був критиком та заробляв на життя, працюючи редактором. Його вклад в розвиток літератури й мови полягає в тому, що Куліш став автором першої фонетичної абетки для України. Саме ця абетка використовувалася при розробці сучасного українського правопису. Ще ця людина відома завдяки написанню історичного роману «Чорна рада», який став шедевром й нині вивчається у школах.

• 25 липня. В цей день відзначається 150 років з моменту народження Михайла Петровича Косача – брата Лесі Українки. Свою діяльність ця людина вела під псевдонімом Михайло Облачний. Він був автором купи оповідань, а також досяг успіху у метеорології. Саме Михайло Облачний став засновником метеорологічної служби в Харкові. На додачу він займався перекладом творів багатьох відомих письменників.

• У 2019 році згадуватиметься про польсько-українську війну, яка відбувалася рівно сто років тому. Це був серйозний збройний конфлікт між Польською Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою. На протязі майже цілого року велися масштабні бої. Солдат, які брали участь у цій війні нині оспівують у піснях.

• 2019 рік буде проголошено роком української культури в Австрії.

• 2019 рік буде оголошено роком Китаю в Україні (Україна і Китай відзначають 25 років встановлення дипломатичних відносин)

2018 – 2027 рр. – Десятиріччям української мови

Президент підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України».

Указ розроблено з метою забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, посилення її консолідуючої ролі в українському суспільстві як засобу зміцнення державної єдності, ураховуючи необхідність захисту національного мовно-культурного та мовно-інформаційного простору, підтримки розвитку національної культури, заохочення процесів її інтеграції у європейський та світовий культурний простір.

Указом передбачено затвердження цільової програми на 2018 – 2028 роки, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури.

Також йдеться про створення умов для забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації українською мовою, в тому числі через друковані засоби масової інформації, рекламу тощо.

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Лист від 08.08.2018 р. № 78/0/206-18

• Під час розрахунку норми тривалості робочого часу слід керуватися нижчезазначеним.

Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

• норма робочого часу на 2019 рік становитиме:

• — при 40-годинному робочому тижні — 1993 години;

• — при 39-годинному робочому тижні — 1950 годин;

• — при 38,5-годинному робочому тижні — 1925 годин;

• — при 36-годинному робочому тижні — 1800 годин;

• — при 33-годинному робочому тижні — 1650 годин;

• — при 30-годинному робочому тижні — 1500 годин;

• — при 25-годинному робочому тижні — 1250 годин;

• — при 24-годинному робочому тижні — 1200 годин;

• — при 20-годинному робочому тижні — 1000 годин;

• — при 18-годинному робочому тижні — 900 годин.

• Кількість календарних днів -365

• Кількість святкових днів і днів релігійних свят-11

• Кількість вихідних днів -104

Кількість робочих днів-250

Бюджет робочого часу бібліотекаря на 2019 рік становить 1993 години (40 год. робочий тиждень).

Окрім цього, для визначення бюджету номінального робочого часу працівника бібліотеки, від 1993 годин слід відняти ще тарифну відпустку — 160 годин, лікарняні — 55,26г., невиробничі витрати (господарська робота) — 128,94г., підготовка робочого місця, перепочинок, особисті потреби – 198,8г. Віднявши цей час можна отримати чистий бюджет часу на виробничі процеси, який становить – 1450 годин.

Успішного планування!

Кiлькiсть переглядiв: 798

Повышение квалификации в Корпоративном университете «ЛЕНИНКА» Российской государственной библиотеки предоставляет обучающимся широкий выбор тематики для профессионального обучения современного библиотечного специалиста. Тематика курса может быть скорректирована дополнительно при формировании индивидуального плана обучения (стажировки).

Продолжительность обучения: от 16 академических часов.

Повышение квалификации на краткосрочных курсах РГБ по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» предоставляет обучающимся выбор тематики для профессионального обучения современного библиотечного специалиста. Тематика курса может быть скорректирована дополнительно при формировании индивидуального плана обучения (стажировки).

Предусмотрены следующие формы обучения:

 • очная;
 • очно-заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

После окончания обучения и успешного прохождения аттестации обучающимся выдаётся документ о квалификации — удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Темы курсов

Составление библиографических записей и ссылок

Цель курса: дать обучающимся знания и умения по составлению библиографических записей и ссылок на различные виды документов.

Обучающиеся ознакомятся с методическими основами; будут знать систему понятий, категорий и особенности составления ссылок и записей, уметь анализировать документ и применять разные методы составления на различные виды документов.

Обучение предназначено для специалистов библиотечно-информационной сферы.

Продолжительность обучения: от 16 академических часов.
Форма занятий: очная/очная с использованием дистанционных образовательных технологий.

Правовое регулирование библиотечно-информационной деятельности

Цель курса: предоставить обучающимся систематизированные знания законодательных основ, нормативных требований в сфере библиотечно-информационной деятельности и обучить навыкам применения правовых норм в работе с локальными нормативными актами для решения правовых вопросов в практической деятельности.

Продолжительность обучения: от 16 академических часов.
Форма занятий: очная.

Превентивная консервация документов

Цель курса: овладение теоретическими и практическими знаниями и навыками в области превентивных мер сохранения библиотечных фондов посредством режима хранения и стабилизации, обеспечивающих рост профессиональных компетенций и повышение качества системы сохранности фондов.

Курс является базовым для сотрудников библиотек, работающих с фондами библиотеки, и консерваторов-хранителей.

Продолжительность обучения: от 16 академических часов.
Форма занятий: очная/ очная с использованием дистанционных образовательных технологий.

Инновации в библиотеке

Цели курса:

 • дать общие знания в области инновационной теории, политики и управления инновациями;
 • дать теоретическую и практическую подготовку в области современных закономерностей библиотечной инноватики, её места и роли в национальной инновационной системе, взаимосвязи управления библиотечными нововведениями с библиотечным менеджментом;
 • сформировать знания в области содержания и классификации многообразных современных библиотечных новшеств;
 • привести примеры построения структур управления инновационными процессами в библиотечных учреждениях, форм и методов внедрения библиотечных инноваций.

Продолжительность обучения: от 16 академических часов.
Форма занятий: очная.

Практический фандрейзинг в библиотеке

Курс ориентирует на углублённую подготовку в области теоретико-методологических и методических вопросов библиотечной микроэкономики и профильного маркетинга как важных составляющих современной профессиональной деятельности, его изучение способствует решению следующих типовых профессиональных задач:

 • объективированию потенциальных каналов благотворительных ресурсных поступлений в библиотеку;
 • активизации ресурсных доноров (благотворителей и спонсоров) с помощью приёмов фандрейзинга с целью поддержки библиотеки.

Продолжительность обучения: от 16 академических часов.
Форма занятий: очная.

Управление в культуре

Цель курса — дать общие представления и сформировать понимание о специфике и сложностях в таких вопросах, как:

 • государственная культурная политика;
 • управление и менеджмент в культуре;
 • правовые основы культурной сферы, основные положения законодательства в сфере культуры России;
 • актуальные проблемы административной и бюджетной реформ в сфере культуры;
 • виды учреждений культуры, их взаимосвязь, направления деятельности и пути развития;
 • проблемы оценки эффективности деятельности учреждений культуры.

Продолжительность обучения: от 16 академических часов.
Форма занятий: очная.

Управленческое документоведение

Цели курса:

 • донести до обучающихся основные теоретические и практические знания о документационной деятельности библиотеки, в том числе в электронной среде;
 • выработать у обучающихся умение составлять и вести в библиотеках управленческую документацию.

Продолжительность обучения: от 16 академических часов.
Форма занятий: очная.

Управление подчинением в библиотечной сфере. Онлайн-методы в офлайн-среде

После выхода из самоизоляции мир не будет прежним. Да, мы вернемся на рабочее место в офис, в библиотеку. Но начав широко и много использовать инструменты и технологии работы в удаленном формате, трудно остановиться и вернуться к административным методам управления подчинением. К нам на работу в бюджетную сферу приходят новые сотрудники, представители нового поколения. Как с ними взаимодействовать? Как ставить задачи и контролировать? Как мотивировать на результат?

И ещё мы поговорим о том, как вести себя в современных медиа. Какие возможности и риски существуют в современной медиасреде, что нужно контролировать? Какие инструменты медиаимиджа и медиарепутации можно использовать в системе управления, как себя вести в социальных медиа, чтобы не повредить карьерной траектории? Поговорим на серии вебинаров «Управление подчинением в библиотечной сфере. Онлайн методы в офлайн среде».

Продолжительность обучения: 16 академических часов.
Форма занятий: вебинары.

Таблицы ББК: структура, традиционное использование и создание Классификационной системы организации знаний в среде связанных открытых данных (LOD)

Цель курса: предоставить обучающимся сведения по истории создания полного и среднего вариантов отечественной универсальной Библиотечно-библиографической классификации (ББК), их структуре, перспективах развития и использования для тематического поиска в электронных каталогах и электронных библиотеках; дать представление о системах организации знаний, создаваемых в мировой библиотечной практике, принципах формирования Semantic Web (Семантической паутины) с презентацией конкретных классификационных систем в данной среде.

Обучающиеся пройдут путь от базовых знаний о классификационном поиске как в традиционных, так и в электронных каталогах до публикации классификационных систем организации знаний, в частности, на основе ББК, по технологии связанных открытых данных (Linked Open Data, LOD).

Курс предназначен для сотрудников библиотек, занимающихся содержательной обработкой информационных ресурсов, формированием электронных каталогов и обслуживанием пользователей на их основе, а также для разработчиков информационных технологий

Продолжительность обучения: от 16 академических часов.
Форма занятий: очная/очная с использованием дистанционных образовательных технологий.

Каталогизация с применением формата MARC-21

Цель курса: знакомство с системой форматов MARC-21. Обучающиеся приобретут знания по каталогизации в формате MARC-21, получат навыки по каталогизации объектов разных типов. Обучение может проводиться применительно к отдельному типу материала или к нескольким по выбору.

Обучение предназначено для работников библиотек, музеев, архивов, распространителей информационных ресурсов, книготорговцев, программистов, разработчиков баз данных (библиографических, фактографических).

Необходимая подготовка: желательно иметь опыт каталогизации и работы с ПК.

Продолжительность обучения: от 16 академических часов.
Форма занятий: очная.

Библиотечно-информационные ресурсы Интернета

Цель курса: познакомить обучающихся с базовыми принципами работы в локальных и глобальных сетях, получить навыки работы с поисковыми системами, базами данных российских и зарубежных информационных систем необходимых для работы современного библиотекаря.

Необходимая подготовка: опыт работы с ПК.

Продолжительность обучения: от 16 академических часов.
Форма занятий: очная.

Цифровая среда и библиотека

Цель курса: изучение влияния системы цифровых коммуникаций на деятельность библиотек, формирование обновлённого сознания профессионалов информационной деятельности.

Обучающиеся получат всеобъемлющее представление об уже существующих возможностях и вызовах цифровой среды, будут готовы к использованию существующих и поиску появляющихся технологических решений, направленных на оптимизацию работы библиотеки.

Курс предназначен для специалистов среднего управленческого звена библиотек (руководителей отделов, секторов, главных и ведущих специалистов) — всех тех, кто обязан четко представлять степень и тенденции развития цифровых технологий.

Необходимая подготовка: опыт работы с ПК.

Продолжительность обучения: от 16 академических часов.
Форма занятий: очная.

Коммуникации в блогах и социальных сетях: специфика и стратегия

Цель курса: приобретение обучающимися практических навыков по освоению работы с современными коммуникационными каналами — блогосферой и социальными сетями.

Материал курса осваивается преимущественно практическим путём: обучающиеся научатся создавать и оформлять блоги на основных блог-платформах; оценивать и находить аудиторию, понимать основные особенности аудитории; форматировать авторский контент и изоматериал. Кроме того, они освоят необходимый минимум стандартных и бесплатных сервисов для обработки изображений, смогут находить стратегии общения с аудиторией и активными сообществами.

В программе курса большое внимание уделяется таким основополагающим понятиям, как подбор контента, его грамотная организация и форматирование с учётом стиля подачи информации и запросов участников сообщества. Курс ориентирован на тех, кому в связи с профессиональной деятельностью необходимо распространение информации через Интернет.

Продолжительность обучения: от 16 академических часов.
Форма занятий: очная.

Образовательные программы для модельных библиотек

Российская государственная библиотека является координатором проекта модернизации муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» и предлагает участникам проекта обучение по программе, ориентированной на практическое применение знаний: «Создание муниципальных модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура»».

Российские правила каталогизации. Современное состояние каталогизации

Цель курса: познакомить обучающихся с основными положениями и общими правилами каталогизации конкретных видов документов — книг, нот, картографических, изобразительных материалов и других, включая электронные ресурсы, к которым относится большой спектр цифровых материалов, в том числе мультимедиа и интернет-ресурсы.

Обучающиеся ознакомятся с основными международными и национальными документами, регламентирующими правила составления библиографических и авторитетных записей — ISBD, «Российскими правилами каталогизации», национальным стандартом ГОСТ 7.1-2003 и тому подобное.

Обучение предназначено для специалистов библиотек и библиографирующих учреждений, издательств, информационных учреждений.

Восполнение утрат руинированных документов

Цель курса: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по реставрации документов на бумажных носителях, обеспечивающих рост профессиональных компетенций и повышение качества системы сохранности фондов.

Курс рассчитан на слушателей, в должностные обязанности которых входит обеспечение сохранности фондов библиотеки методом реставрации и имеющих опыт работы.

Продолжительность обучения: от 16 академических часов.
Форма занятий: очная.

Комплектование библиотечных фондов электронными ресурсами

Цель курса: ознакомить обучающихся с деятельностью по комплектованию электронными ресурсами библиотечного фонда.

Обучающиеся изучат виды и свойства электронных ресурсов, получат знания о этапах комплектования электронными ресурсами, о требованиях к технологическому и методическому сопровождению работы по формированию фонда электронными ресурсами.

Обучение предназначено для специалистов библиотечно-информационной сферы.

Продолжительность обучения: от 16 академических часов.
Форма занятий: очная/очная с использованием дистанционных образовательных технологий.

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.00–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»

Цель курса: дать обучающимся практическую подготовку к внедрению нового ГОСТа Р 7.0.100–2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», разработанного на основе последней консолидированной версии Международного стандартного библиографического описания. ГОСТ внедрен в действие с 01.07.2019 г.

Обучающиеся узнают о новых правилах, требованиях, областях и элементах, которые используются при составлении библиографического описания; познакомятся с новыми терминами, введённых этим стандартом; сравнят особенности описания разных видов документов по ГОСТ 2003 и 2018 гг.

Обучение предназначено для специалистов библиотечно-информационной сферы.

Продолжительность обучения: от 16 академических часов.
Форма занятий: очная/очная с использованием дистанционных образовательных технологий.

Организация нормирования труда в библиотеке

Цель курса: дать обучающимся нормативно — правовые основы по нормированию труда в библиотеке.

Обучающиеся узнают о применении нормативных материалов при планировании библиотечного труда, о внедрении их в практику работы библиотеки. Овладеют приемами измерения временных затрат труда, расчетом рабочего времени. Обучение предназначено для специалистов библиотечно-информационной сферы.

Продолжительность обучения: 16 академических часов.
Форма занятий: очная.

Основы комплексной безопасности в библиотеке

Цель курса: ознакомить обучающихся с комплексом мер по безопасности в учреждениях культуры. Обучающиеся овладеют теоретическими знаниями по правовым, нормативным основам безопасности, узнают о необходимых санитарно-эпидемиологических и медико-психологических условиях в учреждениях культуры.

Курс адресован руководителям организаций; специалистам кадровых служб; лицам, ответственным за антитеррористическую безопасность и противодействие терроризму в организациях; сотрудникам, уполномоченным на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС).

Продолжительность обучения: 16 академических часов.
Форма занятий: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.

Сегодня, когда все мировое знание оцифровано и каждую минуту у всех есть доступ к нему, школьная библиотека ни в какой функции, кроме выдачи учебников, часто не рассматривается, поэтому становится обременением — то ли в подвал ее, то ли на чердак, то ли в коридоры вдоль стен. Между тем новейшие проекты образовательных учреждений, напротив, помещают библиотеку в центр школьного здания — и делают ее столь необычной и привлекательной, что мимо не пройдешь. Разумеется, отношение к знанию формируется образованием: поощряются высокие потребности или только прагматические запросы, ценен человек шаблона или человек культуры. Точно так же обращению с цифровым миром надо учить: быстро находить ответы и не задумываться или читать, понимать, изучать.

Зачем идти в библиотеку человеку не книжному, если вся информация о мире есть в Облаке? Человек и гаджет — что еще надо для информационного сопровождения образования? Проектируя образовательный комплекс, мы задумались, чем же библиотека уникальна — что такого может дать библиотека, чего не может дать Облако?

Мы долго искали, обсуждали — и сегодня я готов перечислить преимущества школьного библиотечно-информационного центра: бесплатный доступ к платным ресурсам (подписки на ресурсы и программы); в ней должно быть удобнее и комфортнее, чем где-либо еще; это место руководства детским чтением; здесь идет освоение новых инструментов работы с информацией; наконец, это встреча с книгой как культурным феноменом.

Остается развернуть эти преимущества в цели и задачи конкретной школы. Мы это сделали в ходе работы над образовательным комплексом «Точка будущего» по заказу Благотворительного фонда «Новый дом». В первую очередь мы сформулировали образовательный результат, востребованный в будущем, — умение ответственно распоряжаться своей жизнью. Вся организация образования в школе, все ее структуры работают на этот результат, в том числе библиотека.

В нашей концепции библиотека — это прежде всего физическая среда, место в пространстве, предназначенное для образовательного процесса и досуга с использованием внешних информационных ресурсов. Эта среда включает: пространство, оборудование (контент и каналы доступа), людей — и подразумевает воспитание культуры взаимодействия, культуры созидания и культуры саморазвития — тех трех культур, без которых ценности сотрудничества, авторства и достоинства не формируются. Поэтому информационно-библиотечный центр — это не только книгохранилище с информационным залом для индивидуальной работы, но и медиалаборатория, где осуществляется создание продуктов (издательство, пресс-центр, кинотеатр, медиацентр), а также многофункциональный зал для групповой работы (коворкинг).

Много контента в разных вариациях — да, но заработает он на ребенка только при участии специалиста. Нужны люди — эрудированные, уважительно относящиеся к ребенку. Мы запустили программу набора, подготовки и отбора персонала, идет большая предварительная работа.

Пространство библиотечно-информационного центра — это не просто Google на iPhone в общем зале. Не просто информация по запросу ребенка, вслед за его органическим интересом. Мы хотим быть лучше Google и лучше Yandex — систем, которые дают то, что ищут, но не спрашивают, чего ребенок на самом деле хочет и чего он еще не знает. Может ли он хотеть, если этого пока не знает, может ли он войти в зону ближайшего развития без взрослого? Получить, что запрошено, — это реактивная модель общения с поиском, тогда как мы видим нашу библиотеку проактивной, то есть отвечающей на запрос с приращением, дающей больше, чем запрошено. А тогда она может ответить и на нулевой запрос, то есть на отсутствие запроса… В этом великая роль библиотеки: давать больше, чем запрошено. С детьми это очень важно — показать интересное в неизвестном, за которым стоит информационный ресурс. Затянуть, вовлечь в неизвестное, но сначала понять, что на самом деле интересует ребенка.

Таким образом, перед школьным библиотечно-информационным центром три задачи:

 • создание условий для самостоятельной и совместной образовательной и досуговой деятельности учеников, родителей, учителей (пространство, оборудование, люди);
 • проектирование опыта создания продукта по результатам познания, изучения, общения (осмыслить, отрефлексировать);
 • вовлечение участников образовательных отношений в совместную деятельность, направленную на решение образовательных задач.

Решая эти задачи, мы сделаем библиотеку уникальным местом в школе, не сравнимым ни с какими другими, но работающей на общие задачи своими уникальными средствами.

Записи созданы 8132

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх