Жилье сотрудникам МВД

Уряд затвердив Порядок виплати та визначення розміру грошової компенсації поліцейським за найм ними житла.

Відповідну постанову № 866 було прийнято на засіданні 24 жовтня.

Порядок визначає механізм виплати та розмір грошової компенсації за найм житла поліцейським, які не мають власного житла в населеному пункті, де вони проходять службу, і винаймають його на підставі договору житлового найму.

Грошова компенсація виплачуватиметься щомісяця (у поточному місяці за попередній) у розмірі фактичних витрат, але не більш як:

два прожиткових мінімуми, установлені законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (3524 грн), — у м. Києві;

півтора прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (2643 грн), — у мм. Сімферополі, Севастополі та обласних центрах;

один прожитковий мінімум, установлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (1762 грн), — в інших населених пунктах.

Зазначені розміри збільшуватимуться в 1,5 раза за наявності в поліцейського трьох і більше членів сім’ї.

Коли двоє і більше членів сім’ї, які спільно проживають, є поліцейськими, грошова компенсація виплачуватиметься лише одному із членів сім’ї.

Для отримання грошової компенсації та визначення її розміру поліцейський разом з рапортом має подати керівникові органу Нацполіції за місцем проходження служби такі документи:

копію паспорта громадянина України поліцейського та копії паспортів громадянина України членів його сім’ї (у разі наявності);

копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) поліцейського та членів його сім’ї;

копію свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

копію свідоцтва про народження дитини (у разі наявності);

копію договору житлового найму;

довідку про отримання (неотримання, здачу) жилого приміщення з попереднього місця проходження служби (крім осіб, що прибули з тимчасово окупованої території України та району проведення АТО);

довідку про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

довідку про реєстрацію місця проживання кожного члена сім’ї поліцейського;

довідку з місця роботи повнолітніх членів сім’ї поліцейського про неотримання (отримання) компенсації за найм житла, якщо така компенсація передбачена законодавством.

Копії документів (квитанція, акт приймання-передачі тощо), що підтверджують оплату найму житла, а також довідка з місця роботи повнолітніх членів сім’ї поліцейського про неотримання (отримання) компенсації за найм житла, якщо така компенсація передбачена законодавством, мають подаватися щомісяця поліцейським до відповідного підрозділу органу Нацполіції.

Якщо керівник органу Нацполіції прийняв рішення про виплату грошової компенсації, така компенсація виплачуватиметься поліцейському за місцем проходження служби починаючи з дня реєстрації у відповідному органі Нацполіції поданого ним рапорту.

Грошова компенсація не виплачується в разі:

наявності на праві приватної власності в поліцейського або членів його сім’ї за місцем проходження служби житла, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам та площа якого відповідає нормам жилої площі, визначеним житловим законодавством;

нездачі поліцейським службового житлового приміщення (у тому числі житлового приміщення в гуртожитку) за попереднім місцем проходження служби (крім осіб, що прибули з тимчасово окупованої території України та району проведення АТО);

отримання одним з повнолітніх членів сім’ї поліцейського компенсації за найм житла.

Якщо у виплаті грошової компенсації відмовлено, копія відповідного рішення із зазначенням підстав для його прийняття надсилається поліцейському протягом 3 робочих днів з моменту прийняття такого рішення.

Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

набуття права власності поліцейським на житлове приміщення, отримання права проживання в службовому житловому приміщенні або житловому приміщенні в гуртожитку;

отримання одним з повнолітніх членів сім’ї поліцейського компенсації за найм житла;

переведення поліцейського до іншого органу Нацполіції;

звільнення поліцейського із служби в поліції;

закінчення строку дії договору житлового найму;

відрядження поліцейського до державних органів, установ та організацій із залишенням на службі в поліції;

виходу поліцейського на пенсію.

У разі настання визначених постановою випадків поліцейський зобов’язаний протягом 10 робочих днів письмово повідомити про це керівникові органу Нацполіції за місцем проходження служби, де отримує грошову компенсацію.

Хочете бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на ЮРЛІГУ у соцмережах. Обирайте, що вам зручніше — Телеграм t.me/jurliga, Фейсбук https://www.facebook.com/jurliga/ або Твіттер https://twitter.com/jurligaua.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 5 октября 2015 г. N 32-КГ15-11

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Пчелинцевой Л.М.,

судей Фролкиной С.В. и Гуляевой Г.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании 5 октября 2015 г. дело по иску Терновика А.В. к Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области о признании права на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения, об обязании совершить действия по постановке на учет для получения такой выплаты

по кассационной жалобе представителя Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области по доверенности Лысогорской О.В. на решение Кировского районного суда г. Саратова от 12 января 2015 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 2 апреля 2015 г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Пчелинцевой Л.М., объяснения представителей Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области Марьяна Г.В., Максимовой И.Е., Лысогорской О.В., поддержавших доводы кассационной жалобы,

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

Терновик А.В. обратился в суд с иском к Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области (далее — ГУ МВД России по Саратовской области) о признании права на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения, обязании ответчика совершить действия по постановке его на учет для получения такой выплаты.

В обоснование заявленных требований истец указал на то, что он является старшим лейтенантом полиции, проходит службу в органах внутренних дел в должности <…> полка ДПС ГИБДД УМВД по г. Саратову, стаж его службы составляет более 12 лет. Ссылаясь на ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 30 сентября 2013 г. Терновик А.В. обратился на имя начальника ГУ МВД России по Саратовской области с заявлением о принятии его на учет для получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения на состав семьи из трех человек. Решением Центральной жилищно-бытовой комиссии ГУ МВД России по Саратовской области от 12 декабря 2013 г. Терновику А.В. было отказано в постановке на указанный учет в связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения на одного члена семьи более 15 кв. метров. Считая отказ незаконным, Терновик А.В. обратился в суд с названным выше иском.

Представитель ответчика иск в судебном заседании не признал.

Решением Кировского районного суда г. Саратова от 12 января 2015 г. иск Терновика А.В. удовлетворен.

Признан незаконным отказ ГУ МВД России по Саратовской области в постановке Терновика А.В. с семьей в составе трех человек (Терновик А.В., его жена и сын) на учет на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения. За Терновиком А.В. признано право на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения на состав семьи из трех человек. На ГУ МВД России по Саратовской области возложена обязанность поставить Терновика А.В. на учет на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения на состав семьи из трех человек с 12 декабря 2013 г.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 2 апреля 2015 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Представитель ГУ МВД России по Саратовской области Лысогорская О.В. обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой поставила вопрос о передаче жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации для отмены решения Кировского районного суда г. Саратова от 12 января 2015 г. и апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 2 апреля 2015 г. и принятия нового судебного постановления об отказе Терновику А.В. в удовлетворении иска.

По результатам изучения доводов кассационной жалобы судьей Верховного Суда Российской Федерации Пчелинцевой Л.М. 19 июня 2015 г. дело было истребовано в Верховный Суд Российской Федерации, и ее же определением от 28 августа 2015 г. кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения дела в кассационном порядке. В судебное заседание суда кассационной инстанции истец Терновик А.В. и его представитель не явились, о причинах неявки не сообщили. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь ст. 385 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ), считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит жалобу подлежащей удовлетворению, так как имеются предусмотренные законом основания для отмены в кассационном порядке обжалуемых судебных постановлений.

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов (статья 387 ГПК РФ).

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу, что в настоящем деле такого характера существенные нарушения норм материального права были допущены судами первой и апелляционной инстанций, которые выразились в следующем.

Судом установлено и следует из материалов дела, что старший лейтенант полиции Терновик А.В. проходит службу в органах внутренних дел в должности инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по г. Саратову. Выслуга лет Терновика А.В. в органах внутренних дел в календарном исчислении составляет более 12 лет.

Истец состоит в браке с Терновик (Плотниковой) Е.А., имеет сына Р., <…> года рождения.

30 сентября 2013 г. Терновик А.В. обратился с заявлением на имя начальника ГУ МВД России по Саратовской области о постановке на учет для получения единовременной социальной выплаты.

На момент подачи данного заявления Терновик А.В. постоянно проживал и был зарегистрирован по адресу: <…>. Данная квартира имеет общую площадь 59,6 кв. метра и принадлежит на праве собственности отцу Терновика А.В. — Терновику В.Я. В этой квартире на регистрационном учете также состоял и постоянно проживал сын истца Терновик Р.А. и проживала его жена Терновик Е.А. на основании договора безвозмездного пользования жилым помещением от 20 декабря 2012 г., заключенного сроком на 1 год с собственником квартиры Терновиком В.Я., который проживает и имеет регистрацию по другому адресу: <…>.

Терновик Е.А. (жена истца) зарегистрирована по месту жительства по адресу: <…>. Данная квартира имеет общую площадь 51,4 кв. метра и принадлежит на праве собственности матери Терновик Е.А. — Плотниковой Л.М. Помимо Терновик Е.А. в этой квартире также зарегистрированы по месту жительства Плотникова Л.М. и сестра Терновик Е.А. — Плотникова В.А.

Решением Центральной жилищно-бытовой комиссии ГУ МВД России по Саратовской области от 12 декабря 2013 г. Терновику А.В. отказано в принятии на учет на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения с семьей в составе трех человек (он, жена и сын) в связи с несоответствием сотрудника критериям, установленным ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ), как обеспеченному общей площадью жилого помещения на одного члена семьи более 15 кв. метров.

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования Терновика А.В., суд первой инстанции, сославшись на нормы ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации, указал на то, что истец не является членом семьи собственника квартиры Терновика В.Я. (отец истца), так как совместно с ним в этой квартире не проживает и не ведет с ним общего хозяйства, поэтому при решении вопроса об обеспеченности жильем членов семьи Терновика А.В. данное жилое помещение не подлежит учету. Со ссылкой на приведенные обстоятельства суд первой инстанции пришел к выводу о том, что решение Центральной жилищно-бытовой комиссии ГУ МВД России по Саратовской области от 12 декабря 2013 г., которым Терновику А.В. было отказано в постановке на учет на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения в связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения на одного члена семьи более 15 кв. метров, нельзя признать законным.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым обоснованием.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит выводы судебных инстанций ошибочными, основанными на неправильном применении и толковании норм материального права, регулирующих спорные отношения.

Частью 1 ст. 1 Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ (здесь и далее нормы Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ в редакции, действовавшей на момент подачи 30 сентября 2013 г. Терновиком А.В. заявления о постановке на учет для получения единовременной социальной выплаты) предусмотрено, что данный Федеральный закон регулирует отношения, связанные с денежным довольствием и пенсионным обеспечением сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (далее — сотрудники), обеспечением жилыми помещениями, медицинским обслуживанием сотрудников, граждан Российской Федерации, уволенных со службы в органах внутренних дел, и членов их семей, а также с предоставлением им иных социальных гарантий.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения один раз за весь период службы в органах внутренних дел (далее — единовременная социальная выплата).

Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел, по решению руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководителя иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, при условии, что сотрудник не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения; является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров (п. п. 1 и 2 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ).

Согласно ч. 4 ст. 4 этого же Федерального закона единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику с учетом совместно проживающих с ним членов его семьи.

Порядок и условия предоставления единовременной социальной выплаты определяются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1223 утверждены Правила предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации (далее — Правила предоставления единовременной социальной выплаты).

Согласно п. 8 Правил предоставления единовременной социальной выплаты (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных отношений) при наличии у сотрудника и (или) проживающих совместно с ним членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной площади всех жилых помещений.

Право сотрудника на единовременную социальную выплату признается при установлении его нуждаемости в жилом помещении, которая определяется по основаниям, перечисленным в ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ. В частности, единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику при условии, что он не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения; является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров (п. п. 1 и 2 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ).

Как установлено судом, Терновик А.В. с семьей, претендуя на постановку на учет для получения единовременной социальной выплаты для приобретения жилого помещения, в то же время пользуется вместе с членами своей семьи жилым помещением — квартирой, находящейся в собственности его отца Терновика В.Я.

В силу ч. 1 ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены Жилищным кодексом Российской Федерации (далее — ЖК РФ).

Частью 1 ст. 31 ЖК РФ определено, что к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.

Вселенные собственником жилого помещения члены его семьи имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи (ч. 2 ст. 31 ЖК РФ).

В пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 г. N 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» разъяснено, что вопрос о признании лица членом семьи собственника жилого помещения судам следует разрешать с учетом положений ч. 1 ст. 31 ЖК РФ, исходя из того, что членами семьи собственника жилого помещения являются проживающие совместно с ним в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Для признания названных лиц, вселенных собственником в жилое помещение, членами его семьи достаточно установления только факта их совместного проживания с собственником в этом жилом помещении и не требуется установления фактов ведения ими общего хозяйства с собственником жилого помещения, оказания взаимной материальной и иной поддержки.

Данное разъяснение сделано применительно к ситуации наличия у собственника единственного жилого помещения для проживания.

Судебными инстанциями было установлено, что на момент подачи заявления о принятии на учет для получения единовременной социальной выплаты Терновик А.В. с 2012 года постоянно проживал с членами семьи в принадлежащей его отцу квартире общей площадью 59,6 кв. метра по адресу: <…>.

При этом Терновик А.В. с сыном Терновиком Р.А. зарегистрированы и проживают в этом жилом помещении без заключения какого-либо соглашения с собственником, определяющего их права иначе, чем это предусмотрено ЖК РФ, что с учетом положений ч. 1 ст. 31 ЖК РФ свидетельствует о том, что они вселены в принадлежащую Терновику В.Я. (отцу истца) квартиру как члены семьи собственника жилого помещения и как вселенные собственником жилого помещения члены его семьи согласно ч. 2 ст. 31 ЖК РФ имеют право пользования данным жилым помещением.

Что касается ссылки суда на то, что собственник квартиры Терновик В.Я. зарегистрирован по другому адресу и проживает отдельно от семьи сына Терновика А.В., то это обстоятельство само по себе не опровергает факт вселения собственником Терновиком В.Я. в жилое помещение в качестве члена семьи Терновика А.В. (сына), учитывая, что гражданину на праве собственности могут принадлежать несколько жилых помещений и проживать он может в любом из них, а не только в том жилом помещении, в котором проживают вселенные им в качестве членов семьи другие лица.

Является ошибочной и ссылка суда на то, что для признания Терновика А.В. членом семьи собственника жилого помещения требуется установление факта ведения им общего хозяйства с собственником жилого помещения, как не соответствующая положениям ч. 1 ст. 31 ЖК РФ.

Судом также установлено, что Терновик Е.А. (жена Терновика А.В.) проживала в принадлежащей Терновику В.Я. квартире вместе с мужем и сыном и имела право пользования ею на основании договора безвозмездного пользования жилым помещением от 20 декабря 2012 г., заключенного сроком на 1 год с собственником квартиры Терновиком В.Я. Кроме того, Терновик Е.А. имеет право пользования и зарегистрирована в квартире общей площадью 51,4 кв. метра по адресу: <…>, принадлежащей на праве собственности ее матери Плотниковой Л.М.

При таких обстоятельствах у Терновика А.В. не возникло право на получение единовременной социальной выплаты на основании ст. 4 Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ в связи с отсутствием необходимых условий, предусмотренных п. п. 1 и 2 ч. 2 данной нормы. С учетом того, что в качестве членов семьи собственника Терновиком В.Я. в жилое помещение вселены два человека — Терновик А.В. и его сын Терновик Р.А., жена Терновика А.В. — Терновик Е.А. пользуется им на основании договора безвозмездного пользования жилым помещением и сам собственник в жилом помещении не проживает, обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи Терновика А.В. превысила 15 кв. метров. Следовательно, Терновику А.В. ответчиком было правомерно отказано в принятии на учет для получения единовременной социальной выплаты.

Таким образом, суд, признавая решение ответчика об отказе Терновику А.В. в принятии на учет для получения единовременной социальной выплаты незаконным, неправильно истолковал нормы ЖК РФ и, как следствие, неправильно применил положения Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ и Правил предоставления единовременной социальной выплаты к возникшим спорным отношениям, в связи с чем пришел к необоснованному выводу о том, что Терновик А.В. соответствует критериям, установленным ч. 2 ст. 4 указанного Федерального закона, как не являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспеченный общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров.

Ввиду изложенного решение Кировского районного суда г. Саратова от 12 января 2015 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 2 апреля 2015 г., которыми на ГУ МВД России по Саратовской области возложена обязанность поставить Терновика А.В. на учет на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения на состав семьи из трех человек с 12 декабря 2013 г., нельзя признать законными. Они приняты с существенным нарушением норм материального права, повлиявшим на исход дела, без его устранения невозможна защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, что согласно ст. 387 ГПК РФ является основанием для отмены обжалуемых судебных постановлений.

Принимая во внимание, что обстоятельства, имеющие значение для дела, судами первой и апелляционной инстанций установлены, Судебная коллегия находит возможным, отменяя судебные постановления и не передавая дело для нового рассмотрения, принять новое решение и отказать в удовлетворении иска Терновика А.В. к Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области о признании права на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения, об обязании совершить действия по постановке на учет для получения такой выплаты, поскольку судебными инстанциями допущена ошибка в применении и толковании норм материального права.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 387, 388, 390 ГПК РФ,

определила:

решение Кировского районного суда г. Саратова от 12 января 2015 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 2 апреля 2015 г. отменить.

Принять по делу новое решение, которым отказать в удовлетворении исковых требований Терновика А.В. к Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области о признании права на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения и обязании совершить действия по постановке на учет для получения такой выплаты.

Судья Дробина М.Л. Дело №33-278/2018

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Город Ставрополь. 16 января 2018 года.

Судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого суда

в составе: председательствующего Меньшова С.В.

судей краевого суда Безгиновой Л.А., Осиповой И.Г.

при секретаре Вяхиревой И.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело

по апелляционной жалобе Крушинского Н.И.

на решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 12 сентября 2017 года

по иску К.Н.И. к ГУ МВД России по Ставропольскому краю об обязании представить на семью из двух человек государственный жилищный сертификат во исполнение государственной программы » Жилье 2011-2015″, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153, взыскании компенсации морального вреда.

заслушав доклад судьи Безгиновой Л.А.

У С Т А Н О В И Л А:

К.Н.И. обратился в суд с иском к ГУ МВД России по Ставропольскому краю об обязании предоставить ему на состав семьи из двух человек государственный жилищный сертификат во исполнение государственной программы » Жилье 2011-2015″, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153, взыскании компенсации морального вреда.

В обоснование своих требований он указал, что является бывшим сотрудником МВД РФ.

Решением Центральной жилищно-бытовой комиссии ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю был включен в списки кандидатов на получение государственного жилищного сертификата на 2014 год (протокол №5 от 13.07.2014).

В устном порядке ему было сообщено о необходимости представить решение суда о разделе имущества с бывшей женой Крушинской Г.А. в соответствии со ст.ст.34,38 СК РФ.

Решение суда было им представлено и приобщено к материалам учетного дела, однако его учетное дело не было направлено в ДТ МВД РФ, и ГЖС в 2015 году им получен не был.

Неправомерными действиями ответчика ему был причинен моральный вред, который он оценивает в 800000 рублей.

Решением Ленинского районного суда г. Ставрополя от 12 сентября 2017 года в удовлетворении исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе К.Н.И. просит решение суда отменить как незаконное и необоснованное и указал, что порядок и условия выдачи сертификатов в системе МВД России определены Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках подпрограммы » Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 №153.

Перечисленный в Правилах перечень предоставляемых для получения ГЖС документов является исчерпывающим.

Ему выдача жилищного сертификата была приостановлена необходимостью предоставления решения суда о разделе имущества с бывшей женой со ссылкой на запрет Департамента тыла МВД РФ выдавать ГЖС без указанного решения пенсионерам МВД РФ, которые не обратились в суд о разделе имущества и после расторжения брака не прошел срок исковой давности.

Однако Правилами не предусмотрено предоставление решение суда о разделе имущества между бывшими супругами.

Не допускается осуществление прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.

Из-за неправомерных действий сотрудников ГУ МВД России по Ставропольскому краю и неправомерных и противоречащих действующему законодательству РФ указаний МВД России он в 2014 году был лишен возможности получить ГЖС и приобрести жилье. Неправомерные действия причинили ему как моральный, так и материальный вред.

В возражениях на апелляционную жалобу представитель МВД России, ГУ МВД России по Ставропольскому краю по доверенности Петин Ю.Н. просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Исследовав материалы дела, заслушав К.Н.И., поддержавшего доводы апелляционной жалобы об отмене состоявшегося решения суда, объяснения представителя ответчика по доверенности Кузнецова А.С., проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы и возражений на нее в соответствии со ст. 327.1 ГПК РФ, судебная коллегия находит решение суда законным и обоснованным.

Разрешая спор, суд правильно установил обстоятельства, имеющие значение для дела, дал верную правовую оценку представленным доказательствам в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, обоснованно руководствовался Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 №153 » О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 №153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы » Жилище» на 2011-2015 годы» предусмотрено, что формой государственной финансовой поддержки обеспечения граждан жильем в рамках реализации указанной подпрограммы является предоставление им за счет средств федерального бюджета субсидии на приобретение жилья, право на получение которой удостоверяется государственным жилищным сертификатом.

Порядок и условия выдачи сертификатов в системе МВД России определены Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках подпрограммы » Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 №153.

Согласно п.3 указанных Правил, государственные жилищные сертификаты выпускаются государственным заказчиком подпрограммы в соответствии с графиком выпуска и распределения сертификатов на соответствующий год, утверждаемым Правительством Российской Федерации, в пределах средств, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год.

В соответствии с п.19 Правил для участия в подпрограмме граждане, указанные в п.5 настоящих Правил, подают заявления об участии в подпрограмме, а также предусмотренные Правилами документы.

Согласно п.21 Правил, органы исполнительной власти организуют работу по проверке органами местного самоуправления или подразделениями документов, представленных в соответствии в п.19 настоящих Правил, по результатам которой принимаются решения о признании либо об отказе в признании гражданина участником подпрограммы.

В случае признания гражданина участником подпрограммы на него заводится учетное дело, которое содержит документы, явившиеся основанием для такого решения.

В соответствии с п.24 Правил в целях предварительного распределения средств федерального бюджета на соответствующий год формируются списки граждан, явивших желание получить сертификат в планируемом году.

Для включения в такой список гражданин-участник подпрограммы в период с 01января по 01 июля года, предшествующего планируемому, представляет в орган местного самоуправления, в котором находится его учетное дело, заявление о выделении сертификата в планируемом году.

Орган местного самоуправления до 01 августа года, предшествующего планируемому, формирует список граждан, изьявивших желание получить сертификат в планируемом году, с разбивкой по категориям граждан, предусмотренным настоящими Правилами, и представляет его в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что К.Н.И. бывший сотрудник МВД РФ 23.06.2014 года обратился с заявление в ГУ МВД России по Ставропольскому краю об участии в подпрограмме и выдачи государственного жилищного сертификата.

Согласно выписке из протокола №5 заседания центральной жилищно-бытовой комиссии ГУ МВД России по Ставропольскому краю от 31.07.2014 года он был включен в число участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы с составом семьи два человека.

Из изложенного следует, что К.Н.И. не мог быть включен в число кандидатов на получение государственного жилищного сертификата в 2014 году.

К.Н.И. был включен в сводный список граждан участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 2015год.

В соответствии с п. 16.2 Правил в случае отчуждения гражданином, указанным в подпунктах «а», «б», «е» или «ж» пункта 5 настоящих Правил, и (или) членами его семьи жилого помещения (жилых помещений), принадлежащего им на праве собственности, либо принадлежащей указанным гражданам доли в праве общей собственности на жилое помещение (за исключением случая, указанного в подпункте «в» пункта 16(1) настоящих Правил), или принятия ими или гражданином, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и (или) членами его семьи решения не отчуждать такое жилое помещение (долю в праве общей собственности на жилое помещение) в государственную или муниципальную собственность, размер общей площади жилого помещения, принимаемый для расчета размера социальной выплаты, определяется как разница между общей площадью жилого помещения, установленной по нормативам, указанным в пункте 16 настоящих Правил, и общей площадью жилого помещения, отчужденного или оставленного для дальнейшего проживания (доли в праве общей собственности на жилое помещение, приходящейся на указанного в настоящем абзаце гражданина и (или) члена его семьи, установленной соглашением собственников жилого помещения или рассчитанной пропорционально их доле в праве общей собственности на жилое помещение). Указанные гражданско-правовые сделки учитываются за период, предшествующий выдаче ему сертификата, установленный законом субъекта Российской Федерации, но не менее чем за 5 лет.

Право на получение сертификата предоставляется гражданину — участнику подпрограммы только в случае, если определенный в указанном порядке размер общей площади жилого помещения, принимаемый для расчета размера социальной выплаты, составляет не менее 18 кв. метров. В остальных случаях выдача сертификата гражданину — участнику подпрограммы возможна при исполнении им условий, предусмотренных подпунктом «в» пункта 16(1) настоящих Правил.

С учетом указанных положений, а также п.44 Правил, сведений о расторжении брака, о чем Крушинским Н.И. было указано при подаче заявления, иных установленных обстоятельств, которые давали основания усомниться в достоверности представленных сведений, ему обоснованно было предложено представить документы о разделе имущества между супругами.

Решением Шпаковского районного суда от 16.02.2015 года в удовлетворении исковых требований К.Н.И. к К.Г.Д. о разделе совместно нажитого имущества отказано.

Поскольку на момент направления (30.07.2014) ГУ МВД России по Ставропольскому краю в Управление жилищной политики, имущественных и хозяйственных отношений ДТ МВД России сводного списка граждан-участников подпрограммы » Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законодательством» на 2015 год решение о разделе имущества Крушинским Н.И. представлено не было, его учетное дело в ДТ МВД России не направлялось.

Суд, установив отсутствие неправомерности в действиях ответчика, обоснованно пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований Крушинского Н.И.

С выводами суда судебная коллегия соглашается, находит их мотивированными, основанными на обстоятельствах, имеющих юридическое значение, установленных в процессе судебного разбирательства.

Доводы апелляционной жалобы несостоятельны, не опровергают выводов суда, сводятся к изложению фактов, которые были предметом судебного разбирательства и которые оценены судом. Оснований для иной оценки установленных судом обстоятельств не имеется.

Несогласие с выводами суда не может являться основанием к отмене решения, постановленного в соответствии с нормами материального и процессуального права.

Руководствуясь ст. ст.328,329 ГПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 12 сентября 2017 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи:

Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 января 2012 г. Регистрационный N 22901

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ¹ — приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания материальной помощи сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу пункты 54 — 57 Положения о денежном довольствии сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 14 декабря 2009 г. N 960 ² .

3. Выплаты, предусмотренные настоящим приказом, производить с 1 января 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра, которые несут ответственность за соответствующие направления деятельности.

Министр генерал армии Р. Нургалиев

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30 (часть I), ст. 4595; N 46, ст. 6407.

² Зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2010 года, регистрационный N 16404, с учетом изменений, внесенных приказами МВД России от 12 января 2011 г. N 8 (зарегистрирован в Минюсте России 8 февраля 2011 года, регистрационный N 19738) и от 1 августа 2011 г. N 898 (зарегистрирован в Минюсте России 28 октября 2011 года, регистрационный N 22165).

Приложение

Порядок оказания материальной помощи сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации

1. Сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации1 оказывается материальная помощь в размере не менее одного оклада денежного содержания в год.

2. Решением руководителя органа внутренних дел, организации или подразделения, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России2, материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания, установленного на день осуществления выплаты, оказывается ежегодно при уходе сотрудника в основной отпуск или в иные сроки по рапорту сотрудника.

3. В пределах средств, выделенных на денежное довольствие, решением руководителя сотруднику на основании его мотивированного рапорта может быть оказана дополнительная материальная помощь.

4. Решение об оказании материальной помощи (дополнительной материальной помощи) руководителям, а также дополнительной материальной помощи их заместителям принимается вышестоящим руководителем.

5. В случае смерти сотрудника материальная помощь, не полученная им в год смерти, выплачивается наследникам в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1 Далее — «сотрудник».

2 Далее — «руководитель».

Напомним, законом установлено преимущественное право получения такой выплаты «сотрудникам органов внутренних дел и гражданам, уволенным со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию, имеющим трех и более детей, удостоенных звания Героя Российской Федерации или являющимися ветеранами боевых действий на территории Афганистана». Теперь этот перечень расширили — включили сотрудников с детьми-инвалидами.

Вообще же, единовременная социальная выплата положена тем сотрудникам, которые прослужили на государственной службе МВД не менее 10 лет. В стаж включаются все трудовые, так сказать, годы, а также те периоды, когда работоспособность была утеряна в результате травм при исполнении служебных обязанностей, ухода за ребенком и прочих, установленных законодательством случаях. Выплата предоставляется всего один раз.

Кроме того, сотрудник должен отвечать целому ряду критериев. В том числе, не иметь собственного жилья, не выступать в роли стороны договора социального найма, проживать в общежитии или в коммунальной квартире, проживать в комнате, которая не изолирована от остальных собственников жилого помещения, не являющихся членами семьи. Эти правила распространяются не только на сотрудника, но и членов семьи, которые живут вместе с ним.

Есть и другие условия. Так, если на каждого члена семьи приходится менее 15 квадратных метров жилого помещения, то семья может быть признана нуждающейся и получить право на такую выплату. Это же касается семей, в которых один или несколько членов семьи страдают хроническими заболеваниями в тяжелой форме, что делает проживание с ними затруднительными и даже опасными для здоровья. Может сохраняться право на единовременную социальную выплату и в случае, если полицейский и его семья проживают в помещении, которое не отвечает требованиям жилищных норм, тем более — находится в аварийном состоянии или предназначено под снос.

Записи созданы 8132

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх